Правила

Правила за безопасност при провеждане на тренировки в доджо “Икиоикан” – гр. Варна: 

  1. Желаещите да тренират в доджо “Икиоикан” трябва да са навършили 18 години или да представят писмено съгласие от родител (настойник).
  1. Всички трениращи в Групата декларират, че са запознати с правилата за безопасност и вътрешния ред (доджо етикет) при провеждане на тренировките в клуба.
  1. За осигуряване на безопасността по време на тренировка, всеки участник в занятията трябва да спазва следните правила:

– Преди записване в Групата да се консултира с лекар или да премине през медицински преглед, удостоверяващ неговото здраве и физическа дееспособност. 

– Преди тренировка да не е употребявал алкохол, цигари, наркотици и други психотропни или упойващи вещества. Лицата употребявали такива вещества не се допускат до тренировка.  

– Използването на екипировка и оръжия да става само със знанието и разрешението на водещия тренировката (инструктора). 

– Винаги да изпълнява нарежданията на инструктора. 

– По време на тренировка да е концентриран, да не стои в обсега на други трениращи и да не пречи с поведението си на останалите. 

– Не се допуска агресивно поведение спрямо участник в тренировката, инструктора или външни лица.

  1. Водещият тренировката има право да не допусне до тренировка човек, който не спазва горните изисквания или с поведението си заплашва безопасността на останалите трениращи.
  1. При многократни или системни нарушения на горните правила, провинилият се лишава от по-нататъшни тренировки в доджо “Икиоикан”.
  1. До състезание се допускат само членове на групата редовно плащали членски внос, преминали лекарски преглед и получили одобрение от ръководителя на групата.
  1. Горните правила за безопасност важат и при провеждане на вътрешни състезания.

Доджо “Икиоикан”, ръководителят му и водещият тренировката не носят отговорност за инциденти по време на тренировка, причинени от неспазване на предходните правила.

 

Блог в WordPress.com.

Нагоре ↑

%d блогъра харесват това: